WHAT IS KALESA?Nais nang KALESA na maging patnubay at kabahagi ng Philippine arts and culture.

Monday, January 16, 2017

Ang Kariton

By: Ymatruz | Monday, January 16, 2017 Category:Lulan ng kanyang kariton
ay maghapong pagod,
isang kilong bigas,
dalawang lata ng sardinas
at isang pirasong sibuyas
na nakabalot sa dyaryo.

Subalit iyon ay may kundisyon.

Kapag naubos ang mga paninda
na kanyang inilalako sa maghapon.
Uuwing nakangiti
sa pagdating ng sandali
na ang laman ng kariton
ay maging kuwarta.

Pambaon sa eskwela
ng panganay na anak
at pambili ng gasang
nagbibigay ilaw
sa munting tahanan
ng kanyang mag-iina.

Simpleng buhay.

Mahirap.
Marangal.
Masaya.


SHARE THIS POST:

No comments :