JOIN US! Sakay na sa KALESA at samahan ninyo kami sa paglalakbay! Bisitahin ang aming Submissions page.

WHAT IS KALESA?Nais nang KALESA na maging patnubay at kabahagi ng Philippine arts and culture.

Thursday, October 6, 2016

Ulap Man ay Nag-iisip Rin

By: Ymatruz | Thursday, October 6, 2016 Category:

Kaybuti ng payapang umaga.
Hangin man ay umiiwas dumampis
Sa pisngi ng bubong sa bukiran
At nag-iisip ang ulap, nalilito
Kung anung kulay ang ipipinta
Sa kanyang kapaligiran.