WHAT IS KALESA?Nais nang KALESA na maging patnubay at kabahagi ng Philippine arts and culture.

Thursday, October 6, 2016

Ulap Man ay Nag-iisip Rin

By: Ymatruz | Thursday, October 6, 2016 Category:

Kaybuti ng payapang umaga.
Hangin man ay umiiwas dumampis
Sa pisngi ng bubong sa bukiran
At nag-iisip ang ulap, nalilito
Kung anung kulay ang ipipinta
Sa kanyang kapaligiran.