WHAT IS KALESA?Nais nang KALESA na maging patnubay at kabahagi ng Philippine arts and culture.

Friday, September 23, 2016

Disente ka ba?

By: Ymatruz | Friday, September 23, 2016 Category:

Disente ka ba kung hindi ka nagmumura?

Santo ka ba sa tingin mo dahil ikaw ay palasimba?
Kung makatulong ang tangi mong sadya
Magsilbi ka sanang mabuting halimbawa.
Palaganapin ang magandang isipan at gawa
At hindi yung idinidiin mo ang masamang salita.

O ikaw ba'y nagtatago sa likod ni "Good Manners"
Ngunit wagas makapanira tungkol sa iba?
Hindi mo kasi kayang masabi ng harapan
Kung kaya't dinadaan mo sa talikuran.
Di ba't duwag ang tawag diyan, kaibigan?

Kung tunay kang may good manners
Di ba't dapat ay sinarili mo na lang
Ang 'yong di mabuting pala-palagay
At panghuhusga sa pagkatao ng iyong kapwa
At hindi mo ipinagkakalat sa iba?

Sapagkat kapag hinimay mo ang magandang aral
Sa kabila ng maiksing "mura" na kanyang inusal
Mahihigop mo ang tunay nyang damdamin,
Bukal sa puso, tapat at taimtim.

Hindi man disente ang bibig dahil nagmumura,
Disente pa rin maituturing, kanyang katauhan
Dahil sa kagustuhang maiangat, buhay ng kapwa
Buhay niya'y iniaalay upang sila'y matugunan.

Bibilang ng dekada bago isilang ang isang lider
Na katulad niya'y totoong nagmamahal sa bayan,
Walang bahid kasakiman o pagkamkam ng yaman.

Unti-unting nating mararamdaman ang pag-unlad
Kung mga Filipino'y nagkakaisa ang hangad
Tayo sana'y maghilahan paakyat sa ulap
At hindi nagtutulakan paibaba sa lupa.


SHARE THIS POST:

No comments :