WHAT IS KALESA?Nais nang KALESA na maging patnubay at kabahagi ng Philippine arts and culture.

Tuesday, September 13, 2016

Fountain's Cry

By: Ymatruz | Tuesday, September 13, 2016 Category: |


Sa paligid ko'y dagat
Sing-asul ng ulap.
Mabuti pa ang halaman
Masigla at may bulaklak.
Samantalang ako'y uhaw
...At walang tubig!!

Sinipsip ng araw
Likido sa aking katawan.
Naghihintay sa dilig
Ng marangyang ulan.
At nang ako'y magbigay sigla
Sa turistang nagmamanman.Ang fountain na walang tubig ay tulad ng natutuyong ilog sa gitna ng ulan.

SHARE THIS POST:

No comments :